Termeni și condiții

 

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU CLIENȚI

FIBG® – este denumirea comercială a FINANCE INVESTMENT BUSINESS GROUP SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul în Alba Iulia și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Albă cu codul EUID: ROONRC.J1/75/2015, respectiv cod unic de înregistrare fiscală RO6281606.
FIBG® este operator autorizat pentru comerțul EXTRASTAT și INTRASTAT.

Mărci înregistrate ale FIBG®: AGRI®, AUTOMATION®, CAR-PARTS®, CONSTRUCT®, DRIVETRAIN®, ENGINES®, FORESTRY®, FORKLIFT®, INDUSTRIAL®, MARINE-ENGINES®, MINING®, TIRES®.


S.I. Condiții pentru utilizarea Site-ului AGRI®

 1.1 Platforma e-Commerce B2B-B2C, AGRI® (URL: https://agri.fibg.ro), una dintre mărcile înregistrate ale companiei FIBG®, este specializată în:
    –  Vânzarea de utilaje și implemente agricole;
    –  Vânzarea de motoare termice noi și motoare recondiționate-REMAN specifice utilajelor agricole;
    –  Vânzarea de piese de schimb OEM/OES aferente reparației utilajelor, motoarelor și consumabile;
    –  Furnizarea de servicii comercializate/prestate de FIBG® și a prelungirii contractelor de servicii existente.
 Utilizarea Site-ului implică acceptarea condițiilor propuse de FIBG®, cu sediul în Alba Iulia, strada Cloșca, bl.CH1, ap.25, parter, adrese de e-mail: info@fibg.ro/office@fibg.ro, cu cod de înregistrare în scopuri de TVA RO6281606, (denumită în continuare “FIBG®”) așa cum sunt descrise mai jos.
 1.2 FIBG® îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor utilizatori la o parte sau la toate funcţiile Site-ului AGRI®, cât și de a restricționa procesarea şi/sau livrarea unei comenzi în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor magazinului online AGRI® sau dacă aceștia au un comportament care prejudiciază interesele FIBG®, dar și în cazul apariției unor erori tehnice ce se generează la momentul plasării/procesării comenzilor. Activitățile frauduloase ale utilizatorilor vizează, fără a se limita la: folosirea discounturilor sau a voucherelor pentru alt tip de comenzi decât cele pentru care sunt acestea destinate, plasarea de comenzi pe baza unor informații/identități false sau de pe alte conturi decât cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informațiilor de pe Site prin inserarea sau manipularea unor scripturi dăunătoare, etc. Incidentele de natură tehnică vizează: erori evidente de afișare a prețului, erori în afișarea caracteristicilor produselor, afișarea unor discounturi eronate.
1.3 Conținutul acestui document are scopul informării prealabile corecte și complete a clienților/potențialilor clienți cu privire la drepturile și obligațiile care le sunt aplicabile în cazul utilizării Site-ului și/sau a achiziționării de produse și servicii.
1.4 Astfel, utilizând Site-ul, aveți posibilitatea de a vă informa cu privire la ofertele noastre, cât și de a achiziționa servicii sau produse comercializate de AGRI®. FIBG® își rezervă dreptul de a solicita documente necesare procesării comenzii dumneavoastră, cum ar fi: date din actul de identitate (pentru persoane fizice – nume/prenume, serie și nr.CI sau pașaport, adresa de domiciliu conform CI) sau certificat eliberat de Registrul Comerțului (pentru persoane juridice)/certificat de înregistrare în scopuri de TVA, etc.
1.5 Dacă optați să achiziționați servicii (contract de furnizare de servicii nou sau prelungirea unui contract de furnizare de servicii existent), relația contractuală cu FIBG® va fi guvernată de contractul de servicii FIBG® care cuprinde următoarele documente: Clauze specifice contractului încheiat la distanţă (“CCID”), Clauze contractuale principale (“CCP”) şi Termeni şi Condiții Generale (“TCG”). La finalizarea comenzii veți primi pe e-mail următoarele documente: Clauze specifice contractului încheiat la distanţă (“CCID”), Clauzele contractuale principale (“CCP”). Documentul TCG poate fi consultat, descărcat sau tipărit oricând de către Client de pe https://agri.fibg.ro.
1.6 Dacă optați să achiziționați doar produse comercializate pe Site, vă vor fi opozabile prevederile cuprinse în documentul “Clauze specifice contractului încheiat la distanţă” (“CCID”); la finalizarea comenzii, veți primi pe e-mail acest document.
1.7 Un singur click în căsuța denumită “Sunt de acord cu termenii de mai sus și cu prelucrarea datelor cu caracter personal” are valoare contractuală între dumneavoastră și FIBG®.
1.8 Prezentele definiții se aplică în situația unei vânzări la distanță:
 a. Prin contract la distanță se înțelege contractul încheiat între un profesionist (FIBG®), în nume propriu sau prin intermediul unui agent autorizat) şi Client în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a FIBG® şi a Clientului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță (online sau prin telefon), până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
 b. Prin suport durabil se înţelege orice instrument care permite Clientului sau companiei FIBG® să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, şi care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate (ca de exemplu: hârtie, e-mail, memory stick, CD, HDD, etc)
 c. Prin produs se înțelege orice reper comercializat de FIBG® prin intermediul sistemului organizat de vânzare la distanță, incluzând dar fără a se limita la: motoare termice și electrice utilaje, motoare REMAN, piese de schimb OEM/OES, subansamble și echipamente aferente motoarelor termice și electrice, lubrifianți sau alte consumabile (kituri de reparație motoare, kituri de reparație utilaje, kituri de filtre), etc.

S.I. Drepturi cu privire la informațiile existente pe Site

2.1 FIBG® este proprietarul informațiilor și a conținutului existent pe Site. Informațiile și conținutul existent pe Site pot fi folosite în vederea informării cu privire la ofertele, produsele și serviciile comercializate de FIBG®, cât și în vederea comandării și achiziționării acestora.

 2.2 Folosirea abuzivă sau contrară scopului de mai sus acordă dreptul FIBG® de a restricționa accesul la Site.

 2.3 Totodată, vă atragem atenția că utilizarea elementelor distinctive, a mărcilor FIBG® sau ale partenerilor săi existente pe Site se vor pedepsi conform legislației române în vigoare.
 2.4 Vă atragem atenția că prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. FIBG® este exonerată de orice responsabilitate pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

S.I. Protecția datelor cu caracter personal

 3.1 Achiziționarea de produse și servicii comercializate/prestate de FIBG® presupune îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute în acest proces. Prin parcurgerea procesului de achiziție de produse și/sau servicii prin intermediul Site-ului, vă exprimați expres consimțământul în vederea furnizării următoarelor date personale: nume/prenume, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail, număr de telefon, serie și număr act de identitate sau pașaport.
 3.2 FIBG® asigură, în condițiile legii, păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale Clientului și respectarea dreptului acestuia la protecția vieții private, în privința prelucrării datelor cu caracter personal ale Clientului. În acest sens vă precizăm că Site-ul utilizează măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informaților care se află în controlul nostru.
 3.3 FIBG® se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai în vederea realizării scopurilor specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate de către FIBG® în scopul executării contractului la distanță, pentru informarea utilizatorilor/clienților privind situația contului lor de pe Site, informarea utilizatorilor/clienților privind confirmarea, evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. Totodată, dacă v-ați exprimat opțiunea în acest sens, FIBG® va folosi datele dumnevoastră și cu privire la activități comerciale, de marketing, de publicitate, de media și de promovare a produselor și serviciilor proprii sau ale partenerilor săi prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poștă sau alte mijloace de comunicare.
 3.4 Prelucrarea înseamnă accesul, utilizarea, stocarea, afişarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea şi/sau distribuirea de informații către servere locale şi/sau internaționale, în conformitate cu dispozițiile legii privind protecția datelor personale, Clientul este de acord, explicit și fără echivoc, ca:
  (i) FIBG® să folosească datele cu caracter personal, pe care Clientul le furnizează în procesul de vânzare la distanță, pe teritoriul României,
  (ii) să le transfere în țară sau străinătate, către partenerii externi din spațiul intracomunitar sau extracomunitar, către alți distribuitori, furnizori de comunicații electronice și contractori locali și transfrontalieri cu care FIBG® este în relații contractuale (datele care vor fi transferate la partenerii din spațiul intracomunitar sau extracomunitar se rezumă în mod exclusiv, doar la datele de identificare ale utilajelor, și nu la datele de identificare personale ale clienților interni sau externi),
  (iii) să le dezvăluie către autorități/instituții publice abilitate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, la solicitarea acestora din urmă, pentru realizarea obiectului acestui contract. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care FIBG® se afla în relații de parteneriat (furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asiguratori, etc), se va face numai în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.
 3.5 Furnizarea datelor solicitate este obligatorie. Refuzul furnizării datelor va conduce la imposibilitatea finalizării comenzii on-line, neîncheiarea contractului la distanță și implicit imposibilitatea livrării serviciilor/produselor comandate.
 3.6 Drepturile persoanei vizate. Drepturile Clientului (persoana vizată), respectiv drepturile prevăzute de Legea 677/2001 și legea 506/2004, sunt următoarele:
  a) dreptul de acces la date – orice persoană vizată are dreptul de a obține, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;
  b) dreptul de intervenție asupra datelor – orice persoană vizată are dreptul de a solicita, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  c) dreptul de opoziție – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări sau să fie dezvăluite unor terți;
  d) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției, fără a aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere în domeniu;
  e) dreptul de a merge în instanță și a cere daune pentru încălcarea drepturilor în baza Legii 677/2001;
  f) persoana în cauză poate cere, gratuit, în scris, în orice moment, ca datele sale personale să nu mai fie procesate.
  g) dreptul de a cere FIBG® să înceteze să mai trimită Clientului mesaje promoționale. Clientul va fi informat în legătură cu efectuarea schimbărilor în opțiunile sale privind datele sale personale, în termen de 15 zile de la data comunicării schimbărilor respective către FIBG®. FIBG® va răspunde solicitărilor persoanei vizate privind drepturile prevăzute de Legea 677/2001 (dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție) în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Cererea întocmită în formă scrisă, datată și semnată, va fi trimisa la adresele de e-mail: info@fibg.ro/office@fibg.ro.
 3.7 Plățile on-line. În cazul plăților efectuate cu cardul, comercializarea se efectuează prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de PayPal, Skrill sau de către alți procesatori de plăți on-line parteneri. În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de persoane neautorizate:
a) Procesatorii de plăți on-line parteneri garantează securitatea sistemelor informatice. Informațiile privind datele cardului bancar (tip card, număr de card, data expirării, CVV2, etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele FIBG®.
b) În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastră sunt introduse/procesate direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul dumneavoastră a fost emis de către o banca certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea dumneavoastră în acest sistem – introducerea unui cod/parolă secretă cunoscută numai de dumneavoastră.
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul Site-ului (URL: https://agri.fibg.ro/) sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează Site-ul AGRI®, va fi considerată o tentativă de fraudare a Site-ului și va declanșa cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

S.I. Înregistrarea ca utilizator și achiziția de produse/servicii

 4.1 Pentru a utiliza anumite secțiuni ale Site-ului, va trebui să vă înregistrați ca utilizator (să vă creați un cont de utilizator pe Site).
 4.2 Pentru a accesa secțiunea client B2B sau secțiunea ce conține baza de date cu documentațiile de piese de schimb, documentațiile de service și întreținere/mentenanță a utilajelor și motoarelor, aveți nevoie de autorizarea noastră. Baza de date conține toate documentațiile (actualizate periodic) de la producătorii specializați de pe mapamond, necesare reparațiilor motoarelor și utilajelor (utilaje și implemente agricole – inclusiv cele vintage, utilaje terasiere, utilaje forestiere, utilaje industriale, utilaje de ridicat și transportat).
4.3 Dacă folosiți acest Site, sunteți responsabili cu privire la păstrarea confidențialității datelor de acces în contul dvs. de utilizator, creat pe Site și sunteți de acord să vă asumați responsabilitatea pentru toate activitățile efectuate din contul dvs. de utilizator, creat pe Site.
 4.4 Pentru a cumpăra și intra în posesia produselor și/sau serviciilor oferite spre vânzare pe Site este necesară parcurgerea următoarelor etape:
   (i) ‐ înregistrarea dvs. ca utilizator
   (ii) ‐ efectuarea plății produselor și transmiterea comenzii către FIBG®. Înainte de onorarea comenzilor, FIBG® își rezervă dreptul de a valida comenzile prin contactarea telefonica a clienților. Totodată, în cazul în care exista suspiciuni de fraudă sau erori tehnice, FIBG® poate opta pentru refuzul de livrare a comenzii, cu returnarea prețului/avansului achitat de Client în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data informării clientului despre aceasta situație.
   (iii) ‐ livrarea produselor comandate și achitate va fi însoțită de certificatul de garanție, de certificatul cu privire la service-ul post-vânzare asigurat de către producător/importator/distribuitor, declarația de conformitate și/sau alte certificate dacă este cazul.
 4.5 Prin lansarea unei comenzi on-line sunteți de acord cu forma de comunicare prin e-mail prin care Site-ul își derulează operațiunile.
 4.6 FIBG® își rezervă dreptul de a solicita documente necesare procesării comenzii dumneavoastră, conform mențiunilor de la secțiunea “Protecția datelor cu caracter personal”, paragraful 3.1.
 4.7 Procesul de vănzare produse și/sau servicii FIBG® se efectuează în conformitate cu “Clauze specifice contractului încheiat la distanţă” (“CCID”) care se vor transmite pe e-mail după plasarea comenzii, în cuprinsul acestui document. În aceste secțiuni veți găsi informații cu privire la garanția și livrarea produselor, Dreptul de retragere a Clientului, Efectele retragerii, etc.
 4.8. Adăugarea unui produs/serviciu în coșul de cumpărături nu implică rezervarea acelui produs/serviciu sau finalizarea comenzii.

S.I. Litigii

 7.1 Orice neînțelegere în legătură cu utilizarea AGRI® va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul poate fi înaintat, de către Client, spre soluționare instanțelor judecătorești competente.
 7.2 Totodată, Clientul poate opta pentru o metoda de soluționare alternativă a disputei, ca de exemplu prin intermediul oficiilor de protecție a consumatorilor din țara (http://www.anpc.gov.ro/) sau prin intermediul platformei S.O.L. (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show). Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare/achiziționare a serviciilor și a produselor prezentate pe acest Site, vă rugăm să nu utilizați Site-ul.

S.II. Clauze specifice contractului încheiat la distanţă (“CCID”)

Contract FIBG® – Clauze specifice contractului încheiat la distanță (“CCID”) – Achiziția de produse și servicii
 1. Preambul
  1.1 Clauzele cuprinse în S.II sunt aplicabile în următoarele situații:
   (i) Dacă ați făcut o achiziție de produse/servicii (achiziție nouă sau prelungirea unui contract existent) prin intermediul Site-ului, în aceasta situație Contractul completându-se în mod corespunzător cu prevederile cuprinse în această secțiune.
   (ii) Dacă ați efectuat o achiziție de produse/servicii (achiziție nouă sau prelungirea unui contract existent) şi, în subsidiar, ați achiziționat utilaje/produse (motoare termice și electrice utilaje, motoare recondiționate-REMAN, piese de schimb OEM/OES, subansamble și echipamente aferente motoarelor termice și electrice, kituri de reparație motoare, kituri de reparație utilaje, kituri de filtre, lubrifianți sau alte consumabile, etc.), prin intermediul Site-ului, în această situație Contractul completându-se în mod corespunzător cu prevederile cuprinse în această secțiune.
  1.2 În caz de contradicție între prevederile Contractului şi clauzele cuprinse în această secțiune, vor prevala clauzele cuprinse în această secțiune.
  1.3. Dacă ați făcut o achiziție de produse prin intermediul Site-ului, fără a achiziționa și servicii FIBG®, vă rugăm să consultați clauzele specifice Secțiunii S.II, de mai jos.
2. Momentul încheierii contractului la distanță.
  2.1 Momentul încheierii contractului la distanță îl constituie momentul confirmării, pe un suport durabil, de către FIBG® a acceptării comenzii transmise de Client.
3. Achiziția de produse. Livrare. Garanția legală
  3.1 În cazul în care achiziționați produse conform art. 1.1 din Secțiunea S.I. (utilaje, motoare termice și electrice utilaje, motoare REMAN, piese de schimb OEM/OES, subansamble și echipamente aferente motoarelor termice și electrice,  kituri de reparație motoare, kituri de reparație utilaje, kituri de filtre, lubrifianți sau alte consumabile, etc.), livrarea se va face în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului. În cazul nerespectării acestui termen, Clientul va acorda un termen suplimentar de livrare de 7 zile. În cazul produselor aflate la vânzare în mod “precomandă”, termenul de 30 de zile poate fi prelungit, în directă dependență de disponibilitatea furnizării stocului produselor de către producătorul/furnizorul extern. Noul termen de livrare va fi comunicat Clientului de către FIBG® prin e-mail sau SMS.
  3.2 În cazul în care FIBG® nu livrează produsul în termenul suplimentar respectiv, Clientul are dreptul la rezoluțiunea Contractului. În această situație FIBG® va restitui Clientului toate sumele plătite în temeiul contractului în decurs de cel mult 7 zile, de la data la care acesta a transmis către FIBG® decizia sa de încetare.
  3.3. Vă rugăm să aveți în vedere că nu este posibilă livrarea produsului pentru o altă persoană decât Clientul. Furnizarea produsului/produselor și a documentelor însoțitoare aferente se pot efectua atât în Spațiul Economic European, cât și în spațiul extracomunitar, funcție de locația clientului.
  3.4. Livrarea produsului și a documentelor aferente vânzării se va face prin curier, la adresa specificată de Client în comanda plasată. În cazul în care comanda nu se poate livra, din motive independente de voința FIBG®, ca de exemplu (dar fără a se limita la):
   (i) Clientul nu poate fi contactat de către curier,
   (ii) Coletul nu se poate livra ca urmare a unor amânări repetate ale Clientului (maximum 3 amânări sunt acceptate),
   (iii) Clientul refuză preluarea coletului, comanda va fi automat anulată, fără posibilitatea Clientului de a solicita niciun fel de despăgubiri în acest sens, cu excepția returnării sumelor achitate anticipat, dacă este cazul.
  3.5. În cazurile de anulare a comenzilor conform art. 3.4. de mai sus (Secțiunea S.I.), costurile aferente returnării sumelor achitate anticipat vor fi suportate de către Client.
  3.6. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produsului este transferat către Client în momentul în care acesta intră în posesia fizică a coletului (pentru evitarea incidentelor menționate pe durata transportului intern sau extern-risc de pierdere sau deteriorare a produselor aflate în colete, recomandăm clienților la fiecare achiziție să solicite suplimentar o asigurare de transport echivalentă cu valoarea de achiziție a produselor). În cazul în care clientul consideră că această asigurare de transport este inutilă/inadecvată, FIBG® va fi exonerată de responsabilități. Responsabilitatea în acest caz aparține în exclusivitate transportatorului, care datorită lipsei de profesionalism, dezinteresului sau neglijenței angajaților, generează prejudicii materiale și financiare clienților.
  3.7. Garanția legală a produsului. Produsul achiziționat conform articolului 4 beneficiază de garanție legală, conform legii, astfel cum este aplicată de fiecare producător în parte. Veți primi odată cu produsul atât factura de achiziție cât şi certificatul de garanție emis de producător. Producătorul are obligația de a asigura service-ul postvânzare, în mod direct sau prin reprezentanții săi autorizați.
  3.8. Vă atragem atenția că pentru a beneficia de garanția legală va trebui să prezentați, în original, documentele menționate mai sus (certificatul de garanție şi factura de achiziție). Astfel, în cazul în care vreunul din aceste documente nu sunt livrate de transportator odată cu produsul comandat, vă rugăm să contactați FIBG® în termen de maximum 48 de ore de la data primirii coletului. În cazul în care nu veți contacta FIBG® în termenul menționat mai sus vom considera că vi s-au livrat împreună cu produsul/produsele şi documentele aferente acestuia (certificate de garanție şi factură de achiziție).
 4. Cum se pot efectua plățile
  4.1 Orice plăți solicitate în cadrul procesului de vânzare la distanță (ca de exemplu: plată aferentă achiziționării produsului, pentru achitarea unor garanții/taxe vamale/costuri de transport extern și costuri de asigurare aferente transportului extern al produselor vizate-utilaje, motoare sau alte repere conform specificațiilor de la paragraful 3.1) sunt specificate, în mod clar, în oferta de preț transmisă inițial către client, în vederea analizării. Prin transmiterea și acceptarea comenzii vă exprimați consimțământul, în mod neechivoc, cu privire la plata sumelor menționate în cursul procesului de vânzare.
  4.2. Plăţile se pot efectua online (a se vedea secțiunea S.I. – paragraful 3.7), prin card bancar, la momentul efectuării comenzii sau numerar, la momentul livrării.
  4.3. În cazul exercitării dreptului de retragere, Clientul este obligat la plata costurilor de livrare și a taxelor poștale aferente returnării documentelor/produselor către FIBG®.
 5. Dreptul de retragere.
  5.1 Utilizatorul final beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din contract fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 7.2 și 7.3 din S.II.
  5.2 Conform legii, perioada de retragere expiră în termen de 14 zile:
   a) pentru situaţiile prevăzute la art. 1.1 lit. a) de mai sus, de la data livrării produsului/furnizării serviciului, confom variantei comunicate Clientului la momentul confirmării comenzii;
   b) pentru situaţiile prevăzute la art. 1.1 lit. b) de mai sus, de la momentul în care Clientul intră în posesia fizică a produsului.
  5.3 Exercitarea dreptului de retragere se poate face prin:
   a) completarea formularului tip disponibil pe https://engines.fibg.ro/ (Formular returnare produse_RO sau Formular returnare produse_EN) și transmiterea acestuia la info@fibg.ro sau
   b) prin apel telefonic la numerele de telefon de contact.
  5.4. Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispozițiile din prezentul articol revine Clientului.
  6. Efectele retragerii
   6.1. Dacă ați optat pentru prestarea serviciului înainte de expirarea termenului de retragere:
   (i) în cazul în care ați optat pentru achiziționarea unui contract de servicii nou-încetarea furnizării serviciilor comandate în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii unei astfel de cereri;
   (ii) în cazul în care ați optat pentru prelungirea unui contract existent, conform unei oferte noi-anularea ofertei noi confirmate de FIBG® pe baza comenzii plasate de Client. În această situație, Contractul de servicii existent va continua să îşi producă efectele conform prevederilor contractuale valabile înainte de acceptarea comenzii;
  6.2. Dacă NU ați optat pentru prestarea serviciului înainte de expirarea termenului de retragere:
   (i) în cazul în care ați optat pentru achiziționarea unui contract de servicii nou–serviciile solicitate nu se vor presta;
   (ii) în cazul în care ați optat pentru prelungirea unui contract existent, conform unei oferte noi–oferta solicitată nu va fi furnizată Clientului, contractul deja existent urmând să îşi producă efecte în continuare.
  7. Obligaţiile Părților în cazul retragerii
   7.1 Clientul poate returna produsele, doar în cazul în care se constată incompatibilități (piese de schimb furnizate neconform cu modelele de utilaje sau motoare, rezultate în urma identificării eronate din documentațiile de piese de schimb ale producătorilor) sau care prezintă defecte de fabricație (piese de schimb, subansamble mecanice, electrice, electronice, hidraulice sau pneumatice) şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care am fost înștiințați despre deficiențe.
   7.2 Clientul va suporta toate costurile directe legate de returnarea produselor, iar FIBG® va suporta costurile aferente returnării sumelor datorate Clientului. Referitor la furnizarea de servicii, Clientul este obligat să achite contravaloarea serviciilor de care a beneficiat în perioada cuprinsă între data furnizării serviciilor solicitate şi data încetării contractului la distanță/conform documentelor-oferte de preț, proceselor verbale de predare-primire privitoare la funcționalitatea motoarelor/utilajelor, inclusiv celor fiscale emise și acceptate la plată.
   7.3. Clientul răspunde în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea sau montarea acestora fără a se respecta condițiile precizate în certificatul de garanție (document furnizat la fiecare livrare de piese de schimb către Clienți, alături de declarația de conformitate și documentul fiscal), diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcționării produselor. Ca şi consecință, Clientul este obligat să returneze produsele în aceleași condiții în care au fost primite (în ambalajul original şi cu toate accesoriile incluse), fără ca acestea să prezinte deteriorări/ștersături ale hologramelor aplicate pe ambalajele pieselor de schimb OEM (eticheta ce conține codul de producător),  urme de uzuri sau alte deficiențe rezultate în urma montajului de către persoane neautorizate (montarea pieselor de schimb se efectuează doar în service-uri și de către personal autorizat), întrucât piesele sau subansamblele deteriorate voit (datorită lipsei competențelor) nu mai pot fi returnate către producătorii externi sau vândute ulterior către alți clienți. În cazul în care produsul a fost folosit înaintea returnării, FIBG® poate percepe o despăgubire stabilită de la caz la caz, în funcție de integralitatea pieselor livrate, gradul de utilizare și/sau deteriorare a produsului, ce nu poate depăși contravaloarea acestuia.
   7.4 FIBG® va rambursa sumele plătite de Client în termen de 14 zile de la data primirii produsului, cu condiția ca acesta să îndeplinească regulile de retur menționate anterior și conform detaliilor stipulate în formularul de retur.